• Türkiye İngilizce yeterlilikte Avrupa sonuncusu
  11 Eylül 2019

  Education First’ün tüm dünyada 1.3 milyondan fazla insanla gerçekleştirdiği bir araştırmanın sonucuna göre Türkiye, 88 ülke arasında 73’üncü oldu. Listenin ilk sırasında İsveç ve kuzey ülkeleri yer alırken, Türkiye Avrupa ülkeleri arasında ise Azerbaycan ile birlikte sonuncu sırada yer aldı.

  Finansallaşma ve globalleşme İngilizce kullanımını zorunlu kılıyor

  Raporda tüm dünyada İngilizce eğitiminde yaşanan olumlu gelişmelerin, ekonomik faaliyetlerin çoğalmasıyla doğru orantılı olduğuna değinilirken, özellikle banka ve bilişim sektörlerinin gelişkin olduğu bölgelerde İngilizce kullanımının otomatik olarak arttığına vurgu yapıldı. Bu sektörlerin kendi ihtiyaçları gereği hem de globalleşmenin bir sonucu olarak İngilizce kullanımında nitelik artışı bir kural haline geliyor.

  Dil yeterliliği olan ülkelerde insanlar daha eşit

  Raporda bölgeler arasındaki karşılaştırmaya da yer verilirken, Ortadoğu dünyada İngilizce konusunda en yetersiz bölge olarak gösterildi. Yetişkinlerin İngilizce yeterlilik konusunda aşama kaydettikçe değişime ve yeniliğe daha açık oldukları belirtilen raporda, dil yeterliliği yüksek olan bölgelerdeki eşitlik oranının diğerlerine oranla yüksek olduğu belirtiliyor. Dil yeterliliğinin düşük olduğu bölgelerde ise değişime kapalı, eşitliğe olan inancı düşük ve otoriteye boyun eğen insan tipolojisinin yaygın olduğu ifade ediliyor.

  Kadınlar erkeklere göre daha iyi konuşuyor

  Rapora göre kadınlar, bir önceki yılda yakaladıkları yükseliş ivmesini bu yıl da sürdürdü. Dünya üzerinde İngilizce konuşan kadınların yüzde 54.57’si bu dili iyi derecede kullanırken, erkeklerde bu oran yüzde 52.63’te kaldı. Avrupa’da ise bu oran kadınlar için 57.92 olurken, erkekler için 54.92 olarak gerçekleşti. Raporda yer alan bir başka bilgi ise bu oranların iş yaşamında pek karşılığı olmadığını gösteriyor. 2018 yılında iş ve eğitim dünyasında yapılan resmi konuşma ve brifinglerin büyük bir bölümü İngilizceyi kadınlara göre daha kötü kullanan erkekler tarafından yapıldı. Kadınlar, eğitim imkanlarına erkeklerle eşit derecede sahip oldukları ülkelerde ve çalışma hayatına girebildikleri ülkelerde İngilizce yeterlilik konusunda erkekleri geride bırakıyor.

  Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ve Nikaragua’nın gerisinde

  Raporda Türkiye ile ilgili bilgilere de yer verilirken, ülkemizin İngilizce performansı Avrupa’da son sırada yer aldı. Türkiye dünya üzerinde araştırmaya dahil edilen 88 ülke içinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Nikaragua’nın ardından 73’üncü sırada yer alırken, 33 ülkenin değerlendirmeye alındığı Avrupa’da ise Azerbaycan ile birlikte sonunculuğu paylaştı.

  Avrupa’daki verilere bakıldığında İskandinav ülkelerinin kıtanın geri kalanına göre oldukça ileride olduğu görülüyor. 27 ülkenin entelektüel, ekonomik, eğitim sistemi ve sosyal açıdan değerlendirildiği bu bölümde, kuzey ülkelerinin iyi durumuna gerekçe olarak, iyi düşünülmüş bir eğitim sistemi ve haber alma kaynaklarının önemli bir bölümünün İngilizce olması gösterildi. Bu bölgede yaşayan insanlar sadece dünyadan haber almak istediklerinde değil kendi ülkelerine dair haber almak istediklerinde de İngilizce kaynaklardan yararlanıyor. İsveç, bu etkenler sayesinde son 5 yılda Avrupa’nın geri kalanına nazaran daha fazla göç almasına rağmen İngilizce yeterlilik konusunda lider olmayı başardı.

  Avrupa’da Erasmus ve Ekonomi temel belirleyen oldu

  Avrupa’nın kendi içindeki İngilizce yeterlilik düzeylerine bakıldığında İngiltere ve İrlanda gibi anadili İngilizce olan ülkelerden Avrupa’nın diğer bölgelerine çalışmaya giden nüfusta artış olması, yeterlilik düzeyindeki artışın önemli sebeplerinden biri oldu. Raporda, bu ülkelerdeki düzeyin yüksekliği ve maaşlarda yaşanan düşüşün bu değişimi önümüzdeki yıllarda daha da belirgin kılacağına vurgu yapıldı. Avrupa açısından bakıldığında bir diğer sebep ise Erasmus programı dolayısıyla gençlerin çeşitli ülkelerde yaşama ve eğitim görme fırsatı bulması oldu. Program sayesinde farklı ülkelere giden Avrupalı gençler, buralarda İngilizce iletişime geçiyor ve yeterlilik düzeyleri gelişiyor. Avrupa’da, İtalya ve Fransa’nın kıtanın geri kalanına nazaran sabit bir yeterlilik düzeyinde olduğu görülüyor. Bunun en önemli nedeni ise bu iki ülkede ulusal kültür ve dilin korunması adına yasalar çıkarılmış olması İtalya’da tamamı İngilizce olan eğitim programlarının önemli bir bölümü kapatıldı.  Fransa’da ise bu yönde baskılar Macron hükümeti tarafından üniversite yönetimlerine uygulanıyor.

  Ortadoğu’da en iyi düzey Lübnan’da

  Raporda Ortadoğu’ya dair verilere de yer verilirken, bu bölgede sadece Lübnan’ın yeterlilik konusunda iyi olduğu belirtildi. Buna gerekçe olarak ise Lübnan’da yaşayan Hristiyan nüfus, eğitim sistemi ve liman şehri olması dolayısıyla Avrupa ile kurduğu kültürel ve ekonomik etkileşim gösterildi. Ortadoğu kadınların yeterlilik düzeyi açısından erkeklerin gerisinde olduğu tek bölge olurken, buna gerekçe olarak Ortadoğu’nun kadını ikinci planda tutan, iş ve eğitim hayatına sokmayan kültürel yapısı gösterildi.