• Taşeron işçisi Zafer Açıkgözoğlu’nu ‘lağım suyu’ öldürmüş
  13 Kasım 2019

  İ.Ü Çapa Tıp Fakültesi’de çalışırken ölen taşeron işçisi Zafer Açıkgözoğlu’nun lağım suyu sırasında kaptığı enfeksiyonla ölümü arasında illiyet bağı olduğu ve bu kazanın “iş kazası” olduğu tespit edildi.

  ArtıGerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi:

  “Müteveffa Zafer Açıkgözoğlu’nun 14 Haziran 2013 günü geçirdiği kazanın, iş kazası olduğu ve iş kazası ile
  müteveffanın ölümü arasında illiyet bağı olduğunun tespitine…”

  Mahkeme gerekçeli kararında 9 Temmuz 2018 tarihinde ATK Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ile İntaniye
  Uzamanı/Mikrobiyolog Bilirkişi Heyeti tarafından hazırlanan rapora da yer verdi. Raporda “müteveffa işçinin ölümünün ‘fulminant hepatit ve gelişen komplikasyonları’ sonucunda meydana geldiği, ‘fulminant hepatit’ hastalığının ise bahse konu kanalizasyon suyuna maruz kalma olayı ile oluşmasının mümkün bulunduğu’ ifade edildi.

  Raporda “Gerek kanalizasyon temizliği işi ile bu is sırasında kanalizasyon suyuna maruz kalma olayı arasında ve
  gerekse de maruz kalman kanalizasyon suyundan kaynaklı olarak ‘fulminant hepatit ve gelişen komplikasyonları’ sonucunda gerçeklesen ölüm olayı arasında uygun illiyet bağının bulunduğu kanaatinin bildirildiği görülmektedir” dendi.

  Öte yandan ailenin avukatı Onur Deniz, bunun bir iş cinayeti olduğunu ve tazminat davası açacaklarını söyledi.