• Merkez Bankası Başkanı Uysal enflasyon beklentisini açıkladı
  31 Ekim 2019

  TCMB Başkanı Murat Uysal, 2019 yılı sonu enflasyon tahminin yüzde 13,9’dan yüzde 12’ye düşürdüğünü açıkladı.

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın son enflasyon raporunu açıklıyor.

  Uysal enflasyondaki düşüş eğilimiyle ekonomide kademeli toparlanmanın süreceğini ifade etti.

  Enflasyon görünümünde iyileşmenin devam ettiğini söyleyen Uysal, önceki yıldan gelen yüksek baz etkisi, pasaral sıkılık düzeyi, iç talep koşulları, ılımlı döviz kuru ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini belirtti.

  TCMB Başkanı Murat Uysal’ın sunumunda aktardığı başlıklar şöyle:

  • İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir
  • Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır
  • Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir
  • Son dönemde büyüme kompozisyonunun etkisiyle belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.
  • Net ihracatın büyümeye katkısı azalarak da olsa sürecek.
  • Kredi ve mevduat faizleri belirgin oranda geriledi. Kredi büyümesi hız kazandı. Ticari kredilerde de artış gözlemeye başladık.
  • 3.çeyrekte enflasyon temmuz enflasyon raporu tahminlerinin alt bandına yakın gerçekleşti. Arz yönlü unsurlar enflasyon düşüşünü destekledi.
  • Yıllık enflasyondaki düşüş güçlü baz etkisiyle birlikte tüm alt gruplara yayıldı.
  • 3. çeyrekte fiyatlama davranışına dair göstergeler enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir iyileşmeye işaret etti
  • TÜFE’nin Ekim’de tek hanede kalacağını, yılın son iki ayında baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz
  • İktisadi faaliyetin ılımlı toparlanma eğilimi ve sektörel yayılımındaki iyileşme devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini sürdürdü

  Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları 302 milyar dolara yükseldi

  Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, Haziran sonunda 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.5 artışla 302 milyar ABD doları, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 4.8 artışla 186.1 milyar ABD doları olarak gerçekleştiği belirtilmişti.

  Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

  “Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.8 artışla 342.9 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 12,1 artışla 247.5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

  Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2018 yılsonuna göre yüzde 3.8 artışla 34.3 milyar ABD doları, bankalardan alacakları yüzde 5.3 artışla 24.5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurtdışı alacakları, 2018 yılsonuna göre yüzde 2,0 azalışla 23.3 milyar ABD doları, bankalardan alacakları ise yüzde 3.7 azalışla 13.7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.”