• KOBİ istihdamında rekor düşüş
    01 Ekim 2019

    Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, KOBİ istihdamında rekor düşüş yaşandı.

    TEPAV İstihdam İzleme Bülteni verilerine göre Haziran itibarıyla son bir yıl içinde, sayıları 34 bin azalan küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) istihdam 428 bin kişi azaldı. Bu dönemde toplam 4/a sigortalı çalışan sayısı 283 bin kişi azaldı.

    Buna göre, Haziran 2019’da Haziran 2018’e göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektör 451 bin azalışla bina inşaatı sektörü oldu. Bu sektörü, 108 bin azalışla bina dışı yapıların inşaatı, 48 bin azalışla özel inşaat faaliyetleri, 27 bin azalışla metalik olmayan ürünlerin imalatı ve 20 bin azalışla fabrikasyon metal ürünleri sektörleri izledi.

    Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla azalan il 93 bin azalışla İstanbul oldu. İstanbul’u, 41 bin azalışla Ankara, 34 bin azalış ile İzmir, 25 bin azalışla Bursa ve 18 bin azalışla Konya izledi.