Dünya değişiyor: Teknoloji, insan ve Türkiye’nin durumu…

İçinde bulunduğumuz sürecin günlük hayatımıza dokunan yanları umutsuzluklarımızı arttırsa da, Türk toplumunda egemen olan genel kötümserlik, dışımızdaki dünyayı pek etkilemişe benzemiyor. 

Örneğin veri yönetimi alanında baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Veri toplamadaki artış uzaya giden bir roketi andıran hızla seyrediyor. 

Geride bıraktığımız son iki yılda üretilen verilerin toplamı, insanlığın bilinen tarihi boyunca  derlenen bütün verilerden çok daha fazla.

Göstergeler Dünyadaki üst düzey yöneticilerin % 79’unun; big data (büyük veri) konusunda gecikmenin, şirketlerinin iflasına neden olacağına inandıklarını gösteriyor. Çokuluslu şirketlerin % 83’ ü bu alanda büyük projelere yatırım yapıyor.

Değişen sadece digital teknoloji değil, insanların vücut yapıları da değişimden payını alıyor olmalı.

Günümüzden iki bin beş yüzyıl önce “Pheidippides”’in M.Ö. 490 yılında gerçekleştirdiği ve haber verdikten sonra çatlayarak öldüğü ilk koşunun ardından “Maraton” tarihte ilk kez 2 saatin altına iniyor (1,5940).

Bakalım bu heyecan verici skor ne kadar tartışılacak ? 

Türkiye’de durum  farklı

Her akşam televizyon kanallarını işgal eden atanmış tartışmacılar, ortaçağdan kalma Müslümanlıkla hiç bir ilgisi olmayan safsataları ve ilkel söylemleriyle gündemde olan sözde din adamları, hayatımızı altüst ederlerken değişime sıranın gelmesi hayli güç… 

Hepimizi ilgilendiren konularda bile sağlıklı tartışarak ortak payda bulamıyoruz. Ayrıştırıcı dil günlük hayatımızda kavgacı yaklaşımı giderek egemen kılıyor. Dizilerde, trafikte, sıra beklerken basit tartışmalar hızla kavgaya dönüşüyor.. 

Ortadoğu’da siyasal sınırların yeniden çizilmesiyle sonuçlanacağa benzeyen, petrol ve ticaret yolları ile su kaynaklarını ele geçirmeyi hedefleyen çatışmalar 35. yılını geride bırakırken; dış politikanın kamuflajlı kıyafetle yürütülemeyeceğini -bırakalım eleştiriyi- çok azımız dile getiriyor. 

Genelde hiçbir konuda anlaşamayan Arap Birliğinin, gündem Türkiye düşmanlığı olunca 24 saatte birlikte davranması, bilmem bizim ümmetçilerimizi mutlu etmiş midir? 

Ümmet-(Azerbaycan+ Pakistan+ Katar)= Macaristan formülü reel politik diye tanımlanan olgunun ete kemiğe bürünmüş hali değil mi?

Arap Birliğinin Türkiy ‘yi kınayan kararı; aslında AKP’nin iç politikada başvurduğu; ümmeti birleştirip İslam’ın lideri olacağı hülyasının ne denli boş olduğunu göstermedi mi?

Henüz ilk haftası tamamlanmadan  “Barış Pınarı”  operasyonu, ABD ve Rusya arasında varıldığı anlaşılan bir uzlaşı sonucu, PYD+YPG adı altında örgütlenen Suriyeli Kürtleri, neredeyse bir gecede düne kadar çatıştıkları Suriye Yönetimi ile ittifaka itiyor. 

Bizler bu olguyu önceden tartışamadığımız için sadece izlemekle yetiniyoruz.

Böyle giderse; IŞİD adlı canavarlardan oluşan bir örgütün muhafızlığını üzerimize almak zorunda kalmayacağımızı kim öne sürebilir? 

Dünyanın çeşitli yerlerinden olabilecek IŞİD saldırıları bizi de zan altına sokabilir. Suçluların Türkiye’nin korumasındaki kamplardan kaçtıkları, hatta kaçırıldıkları söylentileri boşuna ortaya atılmış olabilir mi?

İktidar eleştirilerden çekinmemeli. Belli ki, kamuoyu desteği çatışmaya rağmen bekledikleri desteği sağlamakta yetersiz kalıyor.

 Kaldı ki, TSK’nın operasyonda kayıp vermemesini dilemek, askerlerimizi gözetmek başka, iktidarın Suriye meşru hükümeti ile işbirliği yapmamasını, bir yandan bu savaş değil, teröre karşı bir operasyon derken, öte yandan fetihten söz etmesini eleştirmek çok farklı konulardır.

 

Bahattin Yücel Kimdir?

Bahattin Yücel 1949 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Turizm sektörünün her kademesinde 40 yılı aşkın hizmet verdi. TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Genel Sekreterliği (1978-1983), Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı (1983-1987), 3 dönem TBMM’de İstanbul Milletvekilliği (1989-1991),  19. ve 20. Dönem (1991-1999) Bayındırlık, İmar ve Turizm, Fail-i Meçhul Cinayetleri Araştırma ve Gazi Mahallesi Olaylarını soruşturan Özel Komisyonda üye olarak yer aldı. 54. T.C Hükümetinin Turizm Bakanlığı'nı üstlendi.