• Anadolu Ajansı’ndan ekonomik çarpıtma
  02 Aralık 2019

  Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı büyüme rakamları Anadolu Ajansı tarafından çarpıtılarak verildi.

  Üçüncü çeyreğe dair büyüme rakamlarının ele alındığı haberde, Türkiye’nin gösterdiği 0,9’luk büyüme, Norveç, İtalya ve Almanya’nın önünde gösterildi. Haber ise “Türkiye büyümede Almanya İtalya ve Norveç’i solladı” başlığı ile servis edildi.

  Oysa bu üç ülke de ekonomik açıdan Türkiye ile kıyaslanabilir durumda değil. Her ülke kendi ekonomik büyüklükleri ve kaynakları üzerinden bir ekonomik gelişim gösteriyor. Bu gelişimin çeyreklere dağılımı ve yıllık seyri, ülkeler arasındaki ekonomik karşılaştırma açısından tek veri olarak kullanılmıyor.

  Dünya Bankası verilerine göre, Norveç 8 milyonluk nüfusu ile 434,7 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip. Norveç’te kişi başına düşen milli gelir 81 bin 800 dolar. Türkiye’nin ise 776,5 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü var. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 9 bin 300 dolar. Yani bu iki ülke arasında hem nüfus, hem de gayri safi yurt içi hasılanın nüfusa dağılımı açısından bir karşılaştırma yapmak yöntemsel olarak geçersizdir.

  İtalya ise 60 milyonluk nüfusa ve 2, 073 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip. İtalya’da kişi başına düşen milli gelir 34 bin 300 dolar. Almanya 82 milyonluk nüfusu, 3,996 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü ile AB ekonomisinin yüzde 21’ini oluşturuyor. Almanya’da kişi başına düşen milli gelir ise 48 bin 195 dolar düzeyinde.

  Anadolu Ajansı’nın ilgili haberinde verdiği bilgiler doğru, yaptığı değerlendirme ise manipülatif denilebilecek bir niteliğe sahip.